Приложение на социално екологична система за подобряване на екологичната грамотност на младежта - TR01-KA205-067388

ПАРТНЬОРИ

УНИВЕРСИТЕТ на АКСАРАЙ (ASU) е създаден със Закон № 5467 от 17 март, 2006 г. Понастоящем в университета се обучават близо 23 000 студента (сред които 1000 чуждестранни студенти), а академичният състав наброява 820 души, които работят в централния кампус и в професионални училища в провинциите Güzelyurt, Şereflikoçhisar, Ortaköy and Eskil. Университетът има 11 факултета, сред които факултет по медицина, факултет по инженерни науки, педагогически факултет, факултет по икономика и аминистративно управление, факултет по природни науки, факултет по комуникации, факултет по ислямски науки, факултет по туризъм, факултет по ветеринарни науки, факултет по архитектура и дизайн. ASU предлага магистърски и доктрантски програми в 3 института по социални, природни и приложни науки. Съгласно класирането по академично представяне URAP 2016, Университетът на Аксарай заема първа позиция сред университетите, открити след 2000 г., независимо от факта, че функционира от 2006 г. Тези резултати потвърждават успеха на университета. Интернационализацията, която е един от основните жалони за приложимост и качество във висшето образование, заема важно място в приоритетните цели на Университета на Аксарай. В момента Университетът на Аксарай обучава 1000 международни студенти от 22 различни страни. Университетът на Аксарай има млад преподавателски състав, с динамичен профил, който притежава образователни и квалификационни степени от различни университети както в Европа, така и в САЩ.

Университетът Гази (GU) е един от малкото университети с история, датираща от 1920-те години. Веднага след обявяването на турската република през 1926 г. е създадена „Школа за обучение на учители“ по директива на Мустафа Кемал Ататюрк. През 1929 г. името на училището е променено на „Училище за обучение на учители Гази“ и то съществува под това име в продължение на много години. През 1976 г. институцията е преименувана на „Институт за образование Гази“, който през 1982 г. става Университет на Гази, с турски закон №. 2809. В рамките на тази нова институция се обединяват за целите на продължаващото обучение Педагогичесткия факултет в Гази, който по-рано е бил Педагогически институт Гази; факултет по икономика и административни науки, преди това Академия по икономика и търговски науки в Анкара; факултет по медицина; факултети по дентална медицина и фармакология, известни като училища по дентална медицина и фармакология; и факултет по комуникации, преименуван от Училище по журналистика и връзки с обществеността. Академията за държавно инженерство и архитектура в Анкара също се присъединява към университета на Гази, с новото име на Инженерно-архитектурен факултет. При създаването си UG обединява 9 факултета, 12 училища и 4 института, но броят на академичните звена нараства бързо. Днес GU (TRANKARA02) със своите 21 факултета, 16 професионални колежи, 48 изследователски центъра, държавна консерватория и 7 института, които извършват научно-изследователска и образователна дейност, е сред най-добрите 500 университета в света, осигурявайки висококачествено образование. GU заема 7-мо място сред 20-те най-предпочитани университета с централизиран изпит. GU обучава над 78000 студенти (над 5000 завършващи, над 1500 от други нации, включително тюркските държави и техните общности) и е работодател на повече от 4000 учени / академичен персонал с кампуси на различни места в Анкара. Четири са инженерните отдели са акредитиран от Съвета за инженерна оценка.

Социалните дейности са популярни в широк мащаб и университетът има повече от 120 студентски клуба / групи, асоциации на възпитаници, които организират дейности през годината. UG, заедно с университетите в Анкара и Хакеттепе имат съвместна образователна програма.

ОРКОН е международна организация за инженеринг, обучение, консултантска и проектна дейност в Турция. Работи по инфраструктурни, хидроинженерни, екологични и транспортни проекти; участва в разработване на проекти за околната среда, питейните и отпадъчните води към Министерство на хидравликата, Банката на Провинциите и Общините; проекти на междуградски пътища и магистрали към Главна Дирекция на Магистралите в Турция. В обхвата на проектите, свързани с води и екология, организацията има опит в проектирането на водопроводи и мрежи за отпадъчни води, водопроводи, канализационни колектори за питейни води и пречиствателни станции, проекти за отводняване в техните електрически, механични и геоложки аспекти.

При дизайна и разработването на проектите, се провежда сравнителен анализ на системите за подбор на по-екологична система, подходяща за околната среда, отговаряща на 3-те принципа на инженерството: икономичност, естетичност и безопасност. ОРКОН притежава отдел по Европейски проекти, който се занимава с професионално обучение. ОРКОН прилага своя инженерингов опит в създаването на такива проекти и насърчава участието в обучение през целия живот като добра инвестиция за бъдещото образователно развитие.

KALIENERGY (KALİ) е компания, която има за цел да предоставя най-добрите решения, отговарящи на най-новите технически и договорни стандарти в електроснабдителната индустрия и във всички инфраструктурни сектори, които са икономически и екологично стабилни, социално-политически значими и които гарантират дългосрочна устойчивост. За повишаване на осведомеността относно програмата за С-емисии, изменението и устойчивостта на климата, KALİ работи както с национални, така и с международни предприятия. С широката гама от услуги, свързани с енергията, околната среда, здравето, безопасността и устойчивостта, KALI съдейства на своите клиенти в регулирането на енергията и емисиите, разработването на проекти и взимането на екологични, устойчиви решения.

KALİ притежава широки познания и богат опит в управлението на проекти, финансирани от ЕС, главно за възобновяема енергия.

Фондация „ИНТЕЛЕКТ“ е създадена с основна цел обединение на усилията на хората, професионално заети с обучение, НИРД и популяризиране в областта на биологията, химията, екологията и техните икономически, социални и правни аспекти и прилагане на ИКТ. Мисията й е фокусирана върху образованието и обучението с използване на ИТ за реализиране на програми, предназначени за правителствени и частни компании в области: развитие на работната сила, бизнес стартиране и управление, маркетинг, финансиране. Фондацията осъществява своята мисия, като обединява експерти от български и европейски университети, научни организации, представители на индустрията и създатели на образователни политики. „Интелект“ притежава научни и изследователски познания в областта на производството, приложението и икономическото планиране, свързани със зелената биотехнология, екологичната обработка на храните, екологията и биоикономиката. Тя координира дейностите на своите членове за целенасочено прилагане на научните постижения в практиката; за интеграция на хора, които се нуждаят от актуализиране / надграждане на професионалните си знания и умения в съответните образователни структури; за създаване на интерес у младите хора към професионална кариера в гореспоменатите области. Екипът на фондацията е всеотдайно ангажиран в провеждането на научни изследвания, които определят важните въпроси за това какъв вид преподаване, учене и лидерство насърчават възможностите, постиженията и социалната справедливост през 21 век. Чрез активното и креативно изграждане на интелектуалния и практическия капацитет на политиците, практиците, студентите и по-широката изследователска общност, Фондация „Интелект“ цели да създаде образователни среди, които да позволят на бъдещите поколения да процъфтяват във време на бързи местни и глобални промени. Опитните преподаватели и обучители на фондация „Интелект“ са ангажирани с всички степени на образование. Те могат да предоставят редица образователни услуги, включително научни лекции, електронни книги, разработване на маркетингови материали, въпроси за осигуряване на качество, STEM услуги, професионално образование, разработване на учебни програми, уеб разработка и прилагане на нови техники за обучение, както и предоставяне на ПОО на възрастни и младежи.“Интелект“ може да предложи на партньорството експертен опит и компетентност при изпълнение и управление на национални проекти и такива, разработени по различни инициативи на ЕС: TEMPUS, INCO-Copernicus, НАТО, Сократ / Еразъм, LdV I, LdV II (BG / 04 / B / F / PP-166033; BG / 05 / B / F / PP-166054), и LLP – LdV-ToI 2009-1-BG1-LEO05-01607, 2011-1-BG1-LEO05-05029 и 2013-1-ES1- LEO05- 66726

AELV е асоциация с нестопанска цел. Основна й цел е свързана с обмен на хора, предимно младежи в ЕС и трети страни, за да насърчава обучението, подкрепата и техническата експертиза, художествените и културните дейности, социалните дейности и политическото съзнание, както и обединяването им с целите на други институции и компании за насърчаване и подкрепа на интеграцията на тези лица на пазара на труда. Целта на AELV е да насърчава осведомеността на хората за Европа въз основа на обучение и познания за други култури, както и подкрепа на дейности, съответстващи на опазването на природата и устойчивото развитието.

Организацията се ръководи от дълбокото убеждение, че най-добрата стратегия за опазване на природата и културата е насърчаване на устойчивото развитие чрез образованието. Локализирана е в Пуерто де Санта Мария (Кадис), въпреки че упражнява дейността си в цяла Андалусия. AELV, от създаването си през 1998 г. чрез участието си в програмата за мобилност Леонардо да Винчи, подобрява своята система за управление в програми за мобилност, трансфер на иновации и партньорство, програми за изпращане и приемане, участие в конференции и семинари като пример за добро управление и качествени програми за мобилност. Основната й цел е устойчивото развитие и в процеса на реализзация на тази цел, AEL участва в няколко проекта за екологично земеделие, изграждайки силна мрежа от организации, свързани със земеделието и околната среда, покриваща очакванията на целевата група по този проект.

Институт СОКО със седалище в Билефелд, Германия е основан през 1991 г. от д-р. Хенри Пухе и неговия син Клеменс Пухе. Институт СОКО е научен институт, който се занимаава със социални изследвания (най-вече-първични емпирични) за правителството, университети и други институции. СОКО работи години наред на високо научно ниво и извършва количествени и качествени изследвания според правилата на социалните науки, оценявайки емпирични данни. Приоритети на компанията са пазара на труда, социалната и образователна политика, възобновяемия енергиен сектор. SOKO е силно ангажиран с етиката, екологичните и здравни изследвания, ръководени от проф. д-р Юрген Симон и д-р Райнер Пашлак. Специален акцент в дейността му се поставя върху устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност. В тази област Институт СOKO си сътрудничи тясно с CELLS (Centre for Ehics and Law in the Life Sciences) в Университета Лайбниц, Хановер (LUH), а така също и с IALS (International Academy of Life Sciences) в Медицинското училище на Хановер (MHH).

Асоциацията за развитие на човека „Права на Човека“ (АРS) (създадена през 1996 г.) е непрофесионална асоциация за социално насърчаване. Понастоящем включва 10 експерта, специалисти с академични квалификации и професионален опит в областта на правата на човека, демокрацията и устойчивото развитие. Асоциацията има за цел да каналзира включването на темите за човешките права, принципите на демокрацията и устойчивото развитие на обществото в дневния ред на институциите и на участниците в гражданското общество. Тя предоставя консултации и насоки, образование и изследователски услуги на местните власти, НПО, професионални програми, доброволчески групи, училища и компании. В тези си усилия, асоциацията прилага приоритетно сътрудничество с асоциации, групи за доброволчество и субекти от трети сектори, активни на местно, регионално и национално ниво. Дейностите, които те извършват са свързани главно с приноса на местните и регионалните власти, но положителният опит се прилага и при национални органи и банкови фондации. Организационната структура на APS включва Председател, Изпълнителен съвет, състоящ се от 3 членове, включително Изпълнителен Директор, и събрание на акционерите.